VDV wordt TRUST Advocaten

VDV Advocaten wordt omgedoopt tot TRUST Advocaten en daar hoort natuurlijk een nieuw logo en een nieuwe huisstijl bij! Met deze naamsverandering willen we ons nog beter profileren als een kantoor dat zich inzet voor oplossingsgericht, helder, menselijk en gedreven juridisch advies.

Om het betrouwbaar karakter van ons kantoor nog extra in de verf te zetten; wordt onze naam dan ook TRUST Advocaten. Dankzij onze jarenlange ervaring, kennis en expertise in diverse rechtsdomeinen, kan u met een zeker hart uw vertrouwen in onze handen leggen.

TRUST een baken van vertrouwen

Team

Onze waarden

Vertrouwen

Een advocaat is in eerste instantie een vertrouwenspersoon. Transparantie, integriteit en menselijkheid zijn de waarden waar wij als kantoor blijven naar streven.

Gedrevenheid

Wij zetten ons proactief in voor onze cliënten en verdedigen uw belangen met scherpte, lef en gedrevenheid. Wij volgen onze dossiers kordaat op en zijn steeds beschikbaar voor feedback en overleg.

Ervaring

Onze juridische kennis is de hoeksteen van ons kantoor. Wij zijn een full-service kantoor waarbij onze verschillende teams zeer nauw samenwerken om onze cliënten optimaal te kunnen bijstaan in hun zoektocht naar de juridische oplossing.

Oplossingsgericht

TRUST Advocaten haalt steeds alles uit de kast om een optimaal resultaat te behalen. De wens van de cliënt staat hierbij steeds centraal. Wij geloven in oplossingen die we liefst bereiken via onderhandelingen of bemiddeling; en zo nodig via een procedure voor de rechtbank.

FAQ

Het ereloon heeft betrekking op de tijd die door de advocaat aan een dossier wordt gewerkt. Standaard geldt dat het ereloon berekend wordt op basis van een vooraf bepaald uurtarief. In bepaalde situaties kan ook overeengekomen worden om het ereloon te berekenen als een percentage van een waarde van een zaak. Tenslotte kan het een optie zijn om vooraf een forfaitair plafondbedrag vast te leggen.

De kosten van TRUST Advocaten bestaan uit:

  • Openen en aanleggen dossiers
  • Briefwisseling
  • Besluiten/dagvaardingen/verzoekschriften
  • Behandeling email
  • Fotokopies/fax/telefoon
  • Verplaatsingsvergoeding
  • Aangetekende zendingen

De gerechtskosten (onderhevig aan BTW) en de uitgaven (niet onderhevig aan BTW) omvatten de bedragen die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

TRUST Advocaten is een burgerlijke vennootschap in de vorm van een vennootschap onder firma (VOF), met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Henri Horriestraat, 44-46, met ondernemingsnummer 0544.823.957.

TRUST Advocaten heeft een kantoor in Roeselare, op hetzelfde adres. De Belgische advocaten werkzaam binnen TRUST mogen hun beroep uitoefenen onder de titel 'advocaat' in België en zijn lid aan de balie van Kortrijk.

De verzekeringsdekkingen van TRUST Advocaten zijn de volgende: alle advocaten van TRUST Advocaten en de VOF TRUST Advocaten zijn via balie West-Vlaanderen verzekerd in beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000 EUR per schadegeval. Er is een bijkomende waarborg “Beroepsaansprakelijkheid Advocaat” van 5.000.000 EUR per schadegeval die de basisdekking van 2.500.000 EUR overstijgt.

Kantoren

Roeselare

Henri Horriestraat 44-46
8800 Roeselare

051 23 13 53

info@trustadvocaten.be

Kortrijk

Minister Liebaertlaan 1
8500 Kortrijk

056 21 29 00

info@trustadvocaten.be

Gent

Kortrijksesteenweg 546
9000 Gent

09 277 70 20

gent@trustadvocaten.be