Familie

TRUST advocaten heeft een jarenlange expertise in het familierecht en vermogensrecht. Wij behandelen met veel zorg uw echtscheiding, uw vragen omtrent alimentatie, erfrecht en afstamming. Daarnaast hebben wij ook een bijzondere expertise opgebouwd in vereffeningen en verdelingen van nalatenschappen.

Bemiddeling en discretie zijn van ons van zeer groot belang. Besprekingen gaan door op onze kantoren of indien gewenst ook online. De wensen van de cliënt komen hierbij op de eerste plaats.

Met onze jarenlange ervaring zowel in bemiddeling als voor de rechtbank kunnen wij u in familiedossiers correct adviseren.

Aarzel niet contact op te nemen met één van onze specialisten.

Echtscheiding - beëindigen samenwonen

 • Echtscheiding onderling toestemming (EOT)
 • Echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO)
 • Vereffening en verdeling bij echtscheiding
 • Spoedeisende maatregelen (afzonderlijke woonst, storingsverbod, schulden)
 • Persoonlijke onderhoudsbijdrage tijdens en na echtscheiding
 • Beëindiging wettelijke en feitelijke samenwoning
 • Vereffening en verdeling na samenwoning

Verblijfs- en onderhoudsregeling kinderen

 • Verzoekschrift familierechtbank – blijvende saisine – gewijzigde omstandigheden
 • Gezamenlijk of exclusief ouderlijk gezag
 • Hoofdverblijf en domicilie kinderen
 • Verblijfsregeling kinderen (week/week – ongelijkmatig)
 • Horen kinderen
 • Politioneel onderzoek – maatschappelijk onderzoek
 • Onderhoudsbijdrage kinderen – verdeling groeipakket
 • fiscaal co-ouderschap – fiscaal ten laste nemen kinderen
 • Overeenkomst – opmaak ouderschapsplan

Familiale bemiddeling

 • Erkend familiaal bemiddelaar
 • Bemiddeling voorafgaand procedure
 • Aanstelling bemiddeling tijdens procedure
 • Bemiddeling in het kader van een echtscheiding
 • Ouderschapsbemiddeling

Afstamming

 • Erkenning vaderschap
 • Betwisting vaderschap
 • DNA-analyse

Adoptie

 • Volle adoptie
 • Gewone adoptie
 • Stiefouderadoptie

Erfenis

 • Geldigheid testament
 • Vaststelling erfrechtelijke reserve
 • Vereffening en verdeling nalatenschap

Vermogensrecht

 • Successieplanning en estate planning
 • Advies betreffende huwelijkscontracten
 • Schenkingsrecht: handgift, bankgift, onrechtstreekse schenking, schenking onder last

Jeugdrecht

 • Bijstand minderjarige in verontrustende opvoedingssituatie (VOS)
 • Bijstand minderjarige bij misdrijf omschreven feiten (MOF)
 • Bijstand minderjarige bij herstelbemiddeling
 • Bijstand minderjarige bij gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Bewindvoering en CSR

 • Verzoekschrift bewindvoering
 • Aanstelling bewindvoering
 • Verzoekschrift collectieve schuldenregeling
 • Aanstelling schuldbemiddelaar

Juridisch advies voor
familie?

contacteer ons

TRUST experten in juridisch advies voor familie

mr. Antoine Van Eeckhout mr. Antoine Van Eeckhout
mr. Anouk Maes mr. Anouk Maes
mr. Kaat Vanthuyne mr. Kaat Vanthuyne
mr. Manja Coopman mr. Manja Coopman

Wens je juridisch advies van onze experten?

Contacteer ons