Ondernemen

Bent u op zoek naar advies of bijstand bij de uitbating van uw onderneming? Dan bent u bij TRUST Advocaten aan het juiste adres.

Wij begeleiden u bij de opmaak en het onderhandelen van uw overeenkomsten, bij het bestuur en de uitbating van uw vennootschap en vertegenwoordigen u zowel in als buiten de rechtbank bij eventuele conflicten. En als het al eens fout zou gaan, staan wij aan uw zijde om u te verdedigen.

Als strategische partner is het onze missie om u door het juridische landschap te loodsen en steeds naar pragmatische en efficiënte oplossingen te streven, die u en uw onderneming ondersteunen in haar groei.

Vennootschappen

 • Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Aandelentransacties (overnames, fusies, splitsingen, …)
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Geschillen

Contracten en algemene voorwaarden

 • Koop-verkoop
 • Dienstverlening
 • Managementovereenkomsten
 • Zelfstandige medewerkers

Bedrijfsstructuur en -organisatie

 • Interne policy en procedures (bedrijfsgeheimen, communicatie, controle, …)
 • Compliance (anti-witwasreglementering, beroepsgebonden regelgeving, …)
 • Vergoedingsmechanismen (participatieplan)

Distributierecht

 • Agentuur
 • Concessie
 • Franchise

Onderneming in financiële moeilijkheden

 • Faillissement
 • Gerechtelijke reorganisatie
 • Bewindvoering

Marktpraktijken en consumentenbescherming

Ondernemen in internationale context (Bridge Lawyers Network)

Geschillenbeslechting en procesvoering

Arbitrage en bemiddeling

Juridisch advies voor ondernemen?

contacteer ons

TRUST experten in juridisch advies voor ondernemen

mr. Antoine Van Eeckhout mr. Antoine Van Eeckhout
mr. Koen Vandenberghe mr. Koen Vandenberghe
mr. Isa Degryse mr. Isa Degryse
mr. Maarten Verhaghe mr. Maarten Verhaghe

Wens je juridisch advies van onze experten?

Contacteer ons