Antoine Van Eeckhout

Professioneel

 • Is in 1985, na het behalen van zijn diploma in de rechten, in de voetsporen van zijn vader getreden en is founder van het huidige kantoor
 • Is bedreven in het aansprakelijkheidsrecht in al zijn facetten, waaronder schade en schadeloosstelling, verzekeringen en verkeer
 • Behaalde een master in het ondernemingsrecht met bijzondere voorkeur voor het insolventierecht en wordt regelmatig aangesteld als curator, bemiddelaar en herstructureringsdeskundige
 • Begeleidt complexe vereffening en verdelingen (echtscheidingen en nalatenschappen) 
 • Is erkend bemiddelaar in ondernemings-, arbeids- en sociale zaken
 • Is actief binnen beroepsorganisaties van de advocatuur en werd tweemaal verkozen tot stafhouder

Algemene rechtsgebieden

 • Ondernemingsrecht
 • Insolventierecht
 • Vermogensrecht
 • Bemiddeling

Persoonlijk

 • Koestert gezin en vrienden
 • Vindt spanning en rust op een golfterrein en kan genieten van weidelijke jacht
 • Houdt van werelds reizen
 • Stichtend lid en gewezen voorzitter van Rotary Club Roeselare Mercurius

“Plus ultra” (“steeds verder”)

mr. Antoine Van Eeckhout mr. Antoine Van Eeckhout