Frederike Moortgat

Professioneel

  • Behaalde haar master in de rechten aan de UGent
  • Was gedurende 8 jaar advocaat aan de balie te Gent
  • Heeft zich met veel enthousiasme bekwaamd in het IT-recht
  • Bouwt haar kennis en expertise verder uit bij iLaw in algemeen ondernemingsrecht, IT-contracten en cybercrime

Algemene rechtsgebieden

  • Vennootschapsrecht
  • E-commerce
  • Cybercrime
  • IT-recht

Persoonlijk

  • Gastronomie & film

“Commercial and cyber laws are the gatekeepers of the digital age, shaping the way we interact, innovate and transact”

Frederike Moortgat Frederike Moortgat