Nieuwsflash | 14/03/2022 | Faye Wyckhuys

💡Newsflash! Corona-agressie slaat ook toe in het verkeer.

Onderzoek onderstreept het effect van  de coronapandemie op toename fysieke agressie in het verkeer.

Uit een nieuwe enquête van het verkeersveiligheidsinstituut Vias is gebleken dat 7% van de 1000 bevraagde bestuurders in 2021 het slachtoffer is geworden van extreem fysiek geweld in het verkeer; in 2017 was dit amper 2%.

61% van de bestuurders die agressief gedragen vertonen, waren de afgelopen 3 jaar zelfs betrokken in een ongeval.

Daarnaast is meer dan de helft van de Belgen in 2021 slachtoffer geworden van agressiviteit in het verkeer.

De coronapandemie lijkt er aldus voor gezorgd te hebben dat de frustraties en ergernissen van bestuurders hoog oplopen.


Top 3 van de grootste ergernissen op de autosnelweg in Vlaanderen:

🤬 middenrijstrook rijden

😤 bumperkleven

😖 richtingaanwijzer niet gebruiken


Top 3 van de grootste ergernissen binnen de bebouwde kom:

🤬 richtingaanwijzer niet gebruiken 

😤 GSM achter het stuur gebruiken

😖 dubbel parkeren


Bent u zelf slachtoffer van agressie in het verkeer of wenst u meer informatie? Contacteer Mr. Van Neste Charlotte op 051/23 13 53 of via charlotte@vdvadvocaten.be 


Faye Wyckhuys Faye Wyckhuys

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons