Nieuwsflash | 02/01/2020 | Charlotte Van Neste

Glaasje op? Laat je rijden!

De feestdagen, voor velen de gezelligste periode van het jaar, zijn alweer voorbij. Ieder van ons heeft wel de kans gehad om één of meerdere glaasjes glühwein mee te kunnen pikken op de wintermarkt, de voeten onder tafel te hebben geschoven bij de familie met een lekker glas wijn, nieuwjaarsreceptie(s) bij te wonen ...

Deze positieve vibe kan evenwel snel omslaan wanneer men in beschonken toestand het stuur neemt.

De media bericht uitvoerig over de strafrechtelijke sancties die de wetgever voorziet wanneer men stuurt in staat van strafbare alcoholintoxicatie en/of dronkenschap. Een fikse geldboete, een rijverbod, het opleggen van medische en psychologische proeven en van het praktisch en/of theoretisch examen, meer recent het alcoholslot. De meesten onder ons zijn zich goed bewust van zich voor de Politierechter te moeten verantwoorden wegens het sturen in staat van strafbare alcoholintoxicatie en/of dronkenschap.

Veel minder algemeen verspreid zijn evenwel de gevolgen op verzekeringsvlak.

Indien u een verkeersongeval heeft veroorzaakt in beschonken toestand kan uw aansprakelijkheidsverzekeraar de schadevergoeding die zij aan derden heeft moeten uitkeren op u verhalen indien u het ongeval veroorzaakte terwijl u in staat van dronkenschap verkeerde.

Volgens de vaststaande rechtspraak is er sprake van dronkenschap indien een persoon dermate onder invloed is van alcoholische drank dat hij niet meer beschikt over de aanhoudende beheersing van zijn daden. Het volstaat derhalve niet dat u positief blaast. U moet de aanhoudende beheersing over uw daden zijn verloren, lees: niet meer in staat zijn te sturen.

De staat van dronkenschap wordt in de regel beoordeeld op basis van de door de verbalisanten genoteerde uiterlijke tekenen van dronkenschap (de waargenomen alcoholgeur, spreken met dubbele tong, bloeddoorlopen ogen, waggelende gang, oriëntatie in tijd en ruimte), getuigenverklaringen omtrent het gedrag (vb. zigzag rijden), de aard van het ongeval, enz.

Indien uw aansprakelijkheidsverzekeraar kan aantonen dat u het ongeval veroorzaakte doordat u zich in staat van dronkenschap bevond, kan zij mits tijdige kennisgeving haar uitgaven op u verhalen tot een plafondbedrag van maar liefst 30.986,69 €!

Uw alcoholgebruik heeft evenwel niet alleen gevolgen wat uw aansprakelijkheidsverzekering betreft. Ook wat uw verzekering eigen schade (omniumverzekering) en uw bestuurdersverzekering betreft, blijft alcoholgebruik niet zonder gevolgen.

Iedere maatschappij voorziet immers in haar polisvoorwaarden voor de verzekering eigen schade en de bestuurdersverzekering in een uitsluiting van dekking wanneer men stuurt in staat van strafbare alcoholintoxicatie. Opdat in deze verzekeringspolissen dekking kan worden geweigerd, is in de regel niet vereist dat u stuurt in staat van dronkenschap. Een staat van strafbare alcoholintoxicatie volstaat.

Het gros van de polissen bepaalt op basis van het promillegehalte de grens vanaf dewelke een schadegeval van dekking is uitgesloten. Zo leggen Baloise Insurance, Optimco, Ag Insurance, KBC en Ethias de grens op 1,5 promille. Axa en Belfius voorzien dan weer in een uitsluiting van dekking vanaf 0,8 promille.

Veroorzaakt u derhalve een verkeersongeval waarbij uit de ademanalyse blijkt dat u stuurde met minimum 0,8 promille alcohol in uw bloed, dan riskeert u niet alleen serieuze strafsancties doch ook weigering van verzekeringsdekking zowel wat uw voertuigschade (omnium) als wat uw lichamelijke schade (bestuurdersverzekering) betreft. Verkeert u daarenboven in staat van dronkenschap dan kan uw aansprakelijkheidsverzekering onder bepaalde voorwaarden zelfs haar uitgaven op u recupereren tot een bedrag van 30.986,69 €.

Heeft u advies of bijstand nodig in dit juridisch kluwen aarzel dan niet ons te contacteren.

Charlotte Van Neste Charlotte Van Neste

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons