Nieuwsflash | 30/09/2022 | Charlotte Van Neste

Van het kastje naar de muur na een ongeval? Een advocaat letselschade wijst u de weg!

Uit een studie van het VIAS Instituut van 13.07.2022 blijkt dat het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers in België zwaar wordt onderschat.

Het aantal verkeersongevallen met zwaargewonden dat niet gemeld wordt aan de politie is aanzienlijk. In 2019 lag het aantal gehospitaliseerde verkeersgewonden viermaal hoger dan het aantal zwaargewonden in de politiegegevens!

Voornamelijk fietsers, jongeren (0-17) en ouderen (65+) lijken ondervertegenwoordigd te zijn in de politiegegevens. 

Dat wordt enerzijds verklaard door het aantal ongevallen zonder tegenpartij; en anderzijds door het onderschatten van de verwondingen op het moment van het ongeval.

Na een ongeval met letsels staat uw herstel centraal. Toch is het raadzaam u zo snel mogelijk te laten adviseren omtrent de financiële consequenties en de afwikkeling daarvan.

Een advocaat letselschade kan u hierin bijstaan.

Wat is letselschade? 

Letselschade is alle materiële en immateriële schade, zowel lichamelijk als moreel, als gevolg van een letsel door een ongeval.

U kan (tijdelijk) niet meer werken? Het inkomstenverlies kan vergoed worden, inclusief verlies van voordelen, zoals maaltijdcheques.

U kan uw huishouden niet meer runnen? Ook dit dient vergoed te worden.

U kan uw hobby of sport niet meer uitoefenen, bent gehinderd in sociale contacten, ondervindt pijnen, frustraties, angsten door uw letsels? Dit dient tevens vergoed te worden.

Kosten voor hulp van derden kunnen eveneens vergoed worden.

Kortom: voor alle schade en kosten ten gevolge van het ongeval kan u vergoeding trachten te krijgen.


Wat doet een advocaat letselschade?

Een advocaat letselschade kan u bijstaan bij geschillen inzake de omstandigheden van het ongeval, de aansprakelijkheid, de medische expertise, de berekening van de schadevergoeding en de onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij, zodat alle vergoedingen waar u als slachtoffer recht op heeft, in aanmerking worden genomen.

Indien de onderhandelingen niet tot een gunstig resultaat leiden, kan de advocaat een gerechtelijke procedure opstarten voor de bevoegde rechtbank.


Wat kost een advocaat letselschade? 

In de meeste polissen autoverzekering/familiale verzekering is rechtsbijstand inbegrepen.

In dat geval betaalt de rechtsbijstandverzekeraar uw advocaat. Dan hoeft u zelf geen kosten of ereloon te betalen aan uw raadsman.

Wij raden wel aan om eerst het akkoord te hebben van uw rechtsbijstandverzekeraar om een raadsman te mogen aanstellen, vooraleer van start te gaan. Op die manier komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.


Wordt u geconfronteerd met letselschade en wenst u bijstand? Contacteer ons dan via charlotte@vdvadvocaten.be of via 051/23 13 53.


Rapport Vias Instituut: https://www.vias.be/publications/Gehospitaliseerde%20verkeersslachtoffers/Gehospitaliseerde_verkeersslachtoffers.pdf

Charlotte Van Neste Charlotte Van Neste

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons