Nieuwsflash | 23/09/2022 | Charlotte Van Neste

💡Newsflash! Onder de radar blijven met een flitsmelder? 📸👮🏻‍♂️

Minstens 9% van de Belgische automobilisten maakt gebruik van een flitsmelder of app om de snelheidscontroles te slim af te zijn. Maar mag dit wel?


Wat zijn radarmelders? 

Radarmelders is een verzamelnaam voor apparaten/apps die gegevens van radars bevatten die door de politie gebruikt worden bij snelheidscontroles. 

Er bestaan drie soorten radarmelders:


Radardetector

➡apart toestelletje dat je kan bevestigen aan het dashboard

➡spoort het signaal op van een snelheidsradar

➡kan zelfs het signaal verstoren


Radarindicator

➡verzamelt de locaties van de gekende controle locaties 

➡houdt geen rekening met recent geïnstalleerde radars, noch met mobiele politiecontroles

➡is vaak geïntegreerd in het GPS-toestel van de wagen


Waarschuwingssystemen

➡ opgebouwd uit data die weggebruikers doorgeven

➡ bieden eveneens realtime verkeersinfo aan

➡ vb. Waze/Coyote


Wat zegt de Belgische Wet?

De Belgische Wet stelt onder meer dat het verboden is om een toestel mee te hebben dat de vaststelling van overtredingen bemoeilijkt of verhinderd. 

Bij een radardetector is dit duidelijk het geval. Bij bezit in het voertuig/gebruik riskeert u:

�’� een geldboete van 800 tot 8.000 euro 

�– of een gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie maanden

🚨 mogelijke onmiddellijke intrekking van het rijbewijs gedurende ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar


Radarindicators en waarschuwingssystemen detecteren niet actief de radars en kunnen ze ook niet verstoren. Deze zijn dus wél toegestaan volgens de Belgische wet.


Wat met onze buurlanden?

Nederland volgt ons voorbeeld en verbiedt enkel de radardetectoren.

In Frankrijk zijn radarmelders verboden als ze de exacte locatie aangeven. Apps mogen enkel gevarenzones aanduiden, in plaats van echte flitspalen.

In Duitsland geldt er een strikt verbod op alle soorten radarmelders.


Werd u zelf beboet of wenst u meer informatie? Contacteer ons op 051/23 13 53 of via info@vdvadvocaten.be


Charlotte Van Neste Charlotte Van Neste

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons