Nieuwsflash | 19/08/2022 | Isa Degryse

💡Newsflash! Ook motorfietsen worden aan banden gelegd.

Vanaf 1 januari 2023 moeten motorfietsen, driewielers en vierwielers verplicht naar de keuring bij overdracht (bv. bij verkoop of na een ongeval).

Het gaat hierbij om voertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc of met een elektrische/ hybride motor met een maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een maximumsnelheid hoger dan 45 km/u.


Er zijn 2 mogelijke keuringen: een volledige of een gedeeltelijke keuring. 

1. Volledige keuring is verplicht:

Op verzoek van een bevoegd persoon

Opnieuw in het verkeer brengen/na intrekking keuringsbewijs/na ongeval met zware schade of totaalverlies/ schade aan het chassisnummer

Vóór de inschrijving op een andere naam. Uitgezonderd overdachten binnen het gezin

Indien de herkeuring niet plaatsvindt binnen de 2 maanden na de volledige keuring

Indien het voertuig niet wordt ingeschreven binnen de 2 maanden na de volledige keuring 

➡ zowel de identiteit en de bijhorende documenten van het voertuig, als de technische staat van het voertuig worden gecontroleerd

➡ 48,10 EUR


2. Gedeeltelijke keuring is verplicht:

op verzoek van een bevoegd persoon

wanneer voor het voertuig na een voorgaande keuring een keuringsbewijs met beperkte geldigheidsduur werd afgeleverd of wanneer er een keuringsbewijs werd afgeleverd met de vermelding “verboden tot het verkeer”. In deze situaties moet de gedeeltelijke keuring worden uitgevoerd binnen twee maanden nadat de geldigheidsduur van de voorgaande volledige of gedeeltelijke keuring verstreken is. Gebeurt dat niet, dan wordt een volledige keuring uitgevoerd.

in een aantal beperkte overdrachtsgevallen.

➡enkel een administratieve keuring of administratieve herkeuring of elke andere technische herkeuring

➡ Variabele prijs


Het Koninklijk Besluit voorziet een keuringsvrijstelling voor

politievoertuigen

de voertuigen die voorzien zijn van een proefrittenplaat en een bijbehorend geldig kentekenbewijs

voertuigen voorzien van een beroepsplaat

voertuigen met een kentekenplaat bestemd voor het Ministerie van Defensie.


Wenst u meer informatie? Contacteer ons via info@vdvadvocaten.be 
Isa Degryse Isa Degryse

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons